Galeria Jezuicka 13 to projekt realizowany przez Archiwum Państwowe w Lublinie, którego celem było dotarcie do szerokiego grona odbiorców poprzez zaprezentowanie zaskakujących i humorystycznych materiałów archiwalnych z zasobu APL, gromadzonych przez archiwistów lubelskich w trakcie ich pracy. Jest to film o tym właśnie przedsięwzięciu