Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku historia sztuki. Studia przygotowują do podjęcia specjalistycznej pracy jako historyk sztuki, muzealnik, animator kultury w galeriach, muzeach, ośrodkach kultury, szkołach (szczególnie szkołach plastycznych), firmach zajmujących się działalnością kulturową i artystyczną, firmach i zakładach inwentaryzacji oraz ochrony zabytków. Więcej informacji na: http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/historia-sztuki/