Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku historia. Studia w zakresie historii obejmują dwie specjalności zawodowe do wyboru: nauczycielska: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela historii oraz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją: przygotowanie do wykonywania zawodu archiwista, archiwista dokumentów elektronicznych, archiwista zakładowy, specjalista zarządzania dokumentacją. Więcej informacji na: http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/historia/