27 maja 2013 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego JEm. Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu, wybitnemu kanoniście, Prefektowi Kongregacji Edukacji Katolickiej. Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego – założyciela i pierwszego Rektora KUL, przyznawana jest dorocznie od 1974 r. przez Towarzystwo Naukowe KUL, za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego. Jej pierwszym laureatem był prof. Władysław Tatarkiewicz.