Wspomnienie dr Kingi Stasiak, pracownika Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL.