Wspomnienie prof. Zbigniewa Zaleskiego, absolwenta i profesora psychologii KUL, byłego dziekana Wydziału Nauk Społecznych, wieloletniego kierownika Katedry Psychologii Emocji i Motywacji, który spędził na uniwersytecie 50 lat.