Warto studiować na KUL, m.in. w Instytucie Filologii Polskiej, gdzie oferowanych jest kilka kierunków studiów. Studia na filologii polskiej przygotowują do pracy w zawodach wymagających biegłego i poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzy w zakresie literatury i kultury polskiej oraz zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej dzięki specjalizacji nauczycielskiej. Absolwent filologii polskiej po ukończeniu specjalizacji krytyka literacka i artystyczna może pracować także w instytucjach kultury (domy kultury, muzea, archiwa, teatry, etc.), w redakcjach czasopism i środkach komunikacji masowej, a także może jako krytyk literacki i teatralny. Więcej informacji na: http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/filologia-polska/