Rozmowa z Jarosławem Gowinem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceprezesem Rady Ministrów. Jarosław Gowin odpowiada za politykę naukową państwa, w tym dysponuje budżetem na strategiczne badania i inwestycje. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Promuje wysoką jakość badań naukowych i stawia na ich innowacyjność.