Rozmowa z kard. Gianfranco Ravasi, włoskim duchownym katolickim, biblistą, specjalistą od języka hebrajskiego, wysokim urzędnik Kurii Rzymskiej. Od 1995 jest członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. Papież Benedykt XVI  powołał go na przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury, która co roku honoruje artystów Medalem Per Artem Ad Deum oraz komisji ds. Dziedzictwa Kulturowego Kościoła i komisji ds. Archeologii.   Gianfranco Ravasi jest popularyzatorem Pisma Świętego. Prowadzi programy w telewizji, publikuje w prasie. Od lat 80. wydaje też pozycje książkowe na temat Biblii, m.in. komentarze do różnych ksiąg biblijnych. 28 września 2012 otrzymał doktorat honoris causa KUL.