22 czerwca odbyła się ostatnia część obchodów Święta Patronalnego KUL.

W Sali Senatu pracownicy uniwersytetu odebrali Medale: Prezydenta Miasta Lublin, „Zasłużonego dla Miasta Lublin” oraz Unii Lubelskiej.

Następnie, na placu przy kościele akademickim odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej pracowników i studentów, którzy zginęli w czasach II wojny światowej.

Ostatnim elementem wieńczącym święto Patronalne była prezentacja trzytomowej publikacji „Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018”.

Wydawnictwo, przygotowane we współpracy z IPN, obejmuje dzieje uniwersytetu, procesy jego rozwoju i przemian, podczas kadencji poszczególnych rektorów.