W dniu 9 września 2020 roku w Sekretariacie KEP odbyła się konferencja prasowa dot. nowego roku akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Podczas konferencji przedstawiona została strategia KUL, zaprezentowane możliwości rozwoju i kształcenia studentów oraz doktorantów. Ważnym punktem była postać św. Jana Pawła II (w roku setnej rocznicy urodzin papieża Polaka), przypomnienie jego pracy naukowej, a także bezpośredniego zaangażowania w działalność dydaktyczną KUL.
Konferencja dotyczyła również prac nad profesjonalnym Centrum Medialnym oraz Akademią Nowoczesnych Mediów KUL. Poruszone zostały kwestie związane z procedurami sanitarnymi wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa.

Uczestnikami konferencji prasowej byli:
Ks. Bp dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
Ks. prof. Mirosław Kalinowski, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Siostra dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL, Prorektor ds. nauki i kadr
Red. Paweł Rozwód, Pełnomocnik Rektora KUL ds. promocji i komunikacji

Konferencję poprowadził Ks. dr Leszek Gęsiak, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski