Muzeum KUL rozpoczęło kolejny etap . Tym razem wytypowanych zostało osiem obiektów, w tym bardzo zniszczone figury św. Jana Nepomucena i św. Jadwigi Śląskiej. Pod kątem artystycznym szczególnie cenna są rzeźby: Putta z pracowni Sebastiana Zeisla oraz Koronacji Najświętszej Maryi Panny z kaplicy w Jaworku łączonej z pracownią międzyleską tworzącą na zlecenia hrabiego Althana.

Rzeźby te staną się elementem przyszłej stałej ekspozycji w Muzeum KUL – w części poświęconej sztuce religijnej okresu baroku i rokoka.
Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie w przyszłości stworzenie narracji, która stanie się bazą w nauczaniu o rozwoju plastykiokresu nowożytnego – upowszechni na dużą skalę wiedzę o artystycznej spuściźnie terenów obecnej Lubelszczyzny i pozwoli wpisać ją w szerszy kontekst sztuki środkowoeuropejskiej, a także elementem edukacji dla studentów, księży i opiekunów zabytków w zakresie ich ochrony i konserwacji.

W grudniu br. będzie można zobaczyć je na wystawie podsumowującej efekty prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przez konserwatorów dla Muzeum KUL.
Wykonawcą konserwacji będzie pracownia Konserwacja Dzieł Sztuki – mgr Grzegorz Gołubiak z Lublina.