Rozmowa z ks. Grzegorzem Brudnym, proboszczem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lublinie, na temat: „Protestantyzm. Różnorodność i dialog”. Ks. Grzegorz Brudny jest duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; duszpasterzem poradnictwa psychologiczno-pastoralnego; członkiem zarządu Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce; doktorantem w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; członkiem lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej; autorem artykułów z zakresu psychologii pastoralnej i duszpasterstwa opublikowanych m.in. w „Zwiastunie Ewangelickim” i „Przeglądzie Ewangelickim”.