Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. Piotra Pawlukiewicza, absolwenta teologii pastoralnej KUL, znanego kaznodziei i rekolekcjonisty. Był to także człowiek obdarzony dużym poczuciem humoru, o czym mogliśmy przekonać się w cyklu „100 historii na 100-lecie KUL. Zamieszczamy także relację ze spotkania społeczności akademickiej KUL z ks. Piotrem.