Rozmowa z ks. prof. Jerzym Szymikiem, teologiem i poetą, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; autor przeszło 50 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych.