Rozmowa z ks. prof. Krzysztofem Góździem kapłanem Archidiecezji Lubelskiej; kapelanem Jego Świątobliwości Benedykta XVI; byłym prodziekanem Wydziału Teologii oraz dyrektorem Instytutu Teologii Dogmatycznej, członkiem Redakcji Naczelnej Encyklopedii Katolickiej KUL oraz Towarzystwa Naukowego KUL i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Komitetu Nauk Teologicznych PAN; członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Watykanie.