Rozmowa z Mariuszem Olbromskim, poetą, prozaikiem, eseista, muzealnikiem, działaczem kultury i bibliofilem, autorem cenionych przez czytelników i krytykę literacką książek, zwany „poetą pamięci kultury” lub „poetą Kresów”. Mariusz Olbromski jest absolwentem KUL. W latach 80-tych związany był z opozycją polityczną. W ramach Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie, którego był prezesem, organizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, cykle wykładów i spotkań artystycznych, występy Teatru Polskiego ze Lwowa i zespołów polskich z Kresów. Przyczynił się do organizacji Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu i Muzeum Józefa Conrada-Korzeniowskiego w Berdyczowie.  Członek warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wielokrotny laureat konkursów literackich, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu „U progu Kresów”.