Onomastyka to dział językoznawstwa, którego przedmiotem badań są nazwy własne. Dzięki badaniom językoznawców możemy dowiedzieć się o historii naszych nazwisk czy np. nazw miejscowości. W kolejnym odcinku rozmawiamy o zadaniach badacza-językoznawcy z dr. hab. Marcinem Kojderem z Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS oraz dr. hab. Mariuszem Koperem z Katedry Języka Polskiego KUL.