Własność intelektualna to niezwykle ważny obszar badawczy prawa. Obejmuje m.in. prawo autorskie i własność przemysłową. We współczesnym świecie jednym z największych wyzwań są regulacje prawne w tym zakresie w obszarze Internetu i sztucznej inteligencji. O badaniach własności intelektualnej opowiadają dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL z Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL oraz dr hab. Adrian Niewęgłowski z Instytutu Nauk Prawnych UMCS.