Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL to ośrodek naukowo-badawczy, koordynacyjny i popularyzatorski specjalizujący się w tematyce Polskiego Państwa na Uchodźstwie, które funkcjonowało w warunkach emigracyjnych w latach 1939-1991. O celach Centrum opowiadają dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL oraz mgr Michał Dworski.