Psychologia eksperymentalna to specyficzny sposób badania zachowań i motywacji ludzi i zwierząt opierająca się na badaniach laboratoryjnych, doświadczeniach i eksperymentach. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II realizowane są badania z tego zakresu w Laboratorium Katedry Psychologii Eksperymentalnej. O prowadzonych badaniach m.in. wyobraźni motorycznej opowiada dr Dariusz Zapała.