Badania mediów obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Ks. Rafał Pastwa z Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL opowiada o mediatyzacji religii, wpływie mediów na współczesnego człowieka oraz mediach w kontekście pandemii.