Wiecie, że pandemia to również temat badań związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym? O tym czym naukowcy zajmują się w tym obszarze opowiedzą kolejni goście: dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS oraz dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS