Zagadnienia związane z literaturą są bardzo szerokim tematem badawczym. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II realizowane są badania związane, m.in. z analizą i interpretacją tekstów, krytyką literacką, aksjologią czy literaturą religijną. O wartości literatury, szczególnie we współczesnym świecie, opowiada dr hab. Lech Giemza, prof. KUL z Instytutu Literaturoznawstwa KUL.