Wydział Teologii rozpoczął działalność w styczniu 1919 roku i stanowi do dziś zasadniczą instytucję naukową i wychowawczą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. O badaniach nad tekstami Pisma Świętego w kontekście kulturowym opowiada ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL z Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki, członek Papieskiej Komisji Biblijnej.