W odcinku o badaniach populacji żubrów opowiada prof. dr hab. Kajetan Perzanowski z Instytutu Nauk Biologicznych KUL.