O badaniach łączących geografię z historią opowiada dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL z Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła Katolickiego w Polsce. Badania ośrodka zapoczątkował wybitny historyk – prof. Jerzy Kłoczowski.