O badaniach z zakresu nauk socjologicznych opowiadają dr Alina Betlej i dr Tomasz Peciakowski z Instytutu Nauk Socjologicznych KUL