Rok 2022 został ogłoszony ROKIEM ROMANTYZMU w Polsce. Literatura romantyzmu jest niezwykle ważna dla polskiej tożsamości kulturowej i historycznej. O badaniach literackich w tym zakresie, wskazując na wartość badań edytorskich, opowiada dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL z Instytutu Literaturoznawstwa KUL.