Kognitywistyka jest interdyscyplinarną dziedziną nauki zajmującą się badaniem procesów umysłowo-poznawczych. O interesujących badaniach z obszaru kognitywistyki kulturowej opowiada dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL z Wydziału Filozofii KUL