„Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19” – to tytuł raportu opracowanego przez naukowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ma on charakter interdyscyplinarny i obejmuje szereg zagadnień, między innymi, medialne, socjologiczne czy prawne. O badaniach opowiadają: ks. dr hab. Mirosław Chmielewski z Wydziału Teologii, dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL oraz dr hab. Dariusz Wadowski z Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL