Badania basenu Morza Bałtyckiego wymagają interdyscyplinarnych analiz z zakresu polityki, ekonomii, prawa czy nawet kulturoznawstwa. O interesujących tematach badawczych z tego obszaru opowiadają dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL oraz dr Damian Szacawa z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.