Sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) to naśladowanie przez maszyny, zwłaszcza systemy komputerowe, procesów decydujących o inteligencji człowieka. Inaczej mówiąc, sztuczna inteligencja to nauka o tym, jak produkować maszyny wyposażone w niektóre cechy ludzkiego umysłu, takie jak umiejętność rozumienia języka, rozpoznawania obrazów, rozwiązywania problemów i uczenia się. O badaniach nad sztuczną inteligencją opowiada prof. dr hab. Piotr Kulicki z Katedry Podstaw Informatyki KUL.