Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prowadzone są badania związane z ekumenizmem. Pracownicy uczelni nie tylko realizują zadania naukowe, ale też tworzą wiele inicjatyw łączących ludzi różnych wyznań. O znaczeniu ekumenizmu w życiu naukowym, społecznym i religijnym opowiadają ks. prof. dr hab. Sławomir Pawłowski z Sekcji Ekumenizmu KUL i ks. Grzegorz Brudny z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.