O roli uczelni katolickich i nowych propozycjach Ministerstwa Edukacji i Nauki rozmawialiśmy z kierującym tym resortem ministrem Przemysławem Czarnkiem. Minister był gościem konferencji, odbywającej się na naszym uniwersytecie, poświęconej Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Wspólnie z naszym rozmówcą zastanawialiśmy się nad aktualnością przesłania „Prymasa 1000-lecia” skierowanym do społeczności akademickiej.