Zakończyły się spotkania ze studentami, doktorantami, wyróżniającymi się aktywną działalnością naukową oraz społeczną na rzez uniwersytetu. Za zaangażowanie dziękował Prorektor KUL do spraw studentów i doktorantów prof. Krzysztof Narecki. Prorektor zaznaczył, że pomimo utrudnień związanych z pandemią pojawiły się inicjatywy zrealizowane przez studentów z powodzeniem. Nie zabrakło również sukcesów w nauce. – Tworzycie, inspirujecie, wzbogacacie życie uniwersytetu. W ten sposób stajecie się przykładem dla innych – podkreślił prof. K. Narecki