Czesław Strzeszewski został zastępcą prof. historii gospodarczej na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL. Po habilitacji objął Katedrę Polityki Ekonomicznej, a także kierował Katedrą Historii Gospodarczej KUL. Profesorem zwyczajnym został w 1946 r. W roku akademickim 1949/1950 był prorektorem KUL. W 1952 r., w rezultacie działań komunistycznych władz obliczonych na likwidację Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Strzeszewski wraz z grupą profesorów został z uczelni usunięty i pozbawiony prawa wykładania. Do pracy naukowej wrócił po październiku 1956 r. – na nowo powstały Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, którym przez kilka kadencji kierował jako dziekan i prodziekan. Za upowszechnianie katolickiej nauki społecznej otrzymał komandorię papieskiego Orderu św. Grzegorza (1975), uhonorowany został Nagrodą Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych (1973), Nagrodą Tow. Naukowego KUL im. ks. Idziego Radziszewskiego (1990); w 1993 L. Wałęsa przyznał S. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.