Janusz Krupski – absolwent historii KUL, opozycjonista, inicjator niezależnego ruchu wydawniczego, współtwórca Niezależnego Pisma Młodych Katolików Spotkania