Zenomena Płużek (1926- 2005) wykładowca psychologii klinicznej i psychologii osobowości, łączniczka i sanitariuszka AK. W 1958 roku podjęła zajęcia dydaktyczne z psychologii klinicznej i psychologii osobowości na KUL na stanowisku asystenta w Katedrze Psychologii Ogólnej. W latach 1970 – 1974 pełniła również funkcję kierownika Specjalizacji filozoficzno-psychologicznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Równocześnie z pracą w KUL kontynuowała praktykę kliniczną w Pracowni Psychologicznej Szpitala Psychiatrycznego w Krakowie-Kobierzynie. W latach 1974 – 1977 była prodziekanem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. 25 marca 1999 roku podczas publicznego zebrania Towarzystwa Naukowego KUL odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego przyznawanej za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego.