19 czerwca w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, KUL obchodził swoje Święto Patronalne. Obchody rozpoczęła msza św. w Kościele Akademickim której przewodniczył bp Józef Wróbel.

Następnie w Auli im. ks.kard. Stefana Wyszyńskiego wręczono: „Laur Uniwersytecki” – nagrodę naukową im. Ks. Idziego Radziszewskiego

Wręczono także Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej. Przyznawane od 2015 r. nagrody mają na celu promocję przekonań i postawy ideowej Anieli hrabiny Potulickiej założycielki fundacji wspierającej KUL

Nagrodę za działalność społeczną w duchu solidarnego humanizmu otrzymał Jan Arczewski inicjator pierwszego w Polsce, działającego już niemal 35 lat Telefonu Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych, zaś za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu otrzymała dr hab. Anna Musiała, prof. UAM

Rektor KUL wręczył także dyplomy ukończenia studiów.