Search in the website:

Videos / Page 2

retoryka

27 kwietnia 2022

Read more

MEDIATEKA NAUKOWA odc. 28 „RETORYKA”

Written by on 27 kwietnia 2022

Retoryka to sztuka pięknego i skutecznego mówienia. Jej początki wywodzą się ze starożytności, ale są niezwykle ważnym narzędziem analizy współczesnej komunikacji międzyludzkiej, szczególnie w dobie nowych mediów. O roli retoryki w badaniach naukowych opowiada dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki z Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL

Read More
Romantyzm

27 kwietnia 2022

Read more

MEDIATEKA NAUKOWA odc. 27 „LITERATURA ROMANTYZMU”

Written by on 27 kwietnia 2022

Rok 2022 został ogłoszony ROKIEM ROMANTYZMU w Polsce. Literatura romantyzmu jest niezwykle ważna dla polskiej tożsamości kulturowej i historycznej. O badaniach literackich w tym zakresie, wskazując na wartość badań edytorskich, opowiada dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL z Instytutu Literaturoznawstwa KUL.

Read More

27 kwietnia 2022

Read more

MEDIATEKA NAUKOWA odc. 26 „ZARZĄDZANIE”

Written by on 27 kwietnia 2022

Badania z zakresu zarządzania są użyteczną wiedzą dotyczącą życia gospodarczego i społecznego. W odcinku o wartości badań z zarządzania, szczególnie w kontekscie etyki prowadzenia biznesu, opowiada prof. dr hab. Marek Pawlak z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem KUL

Read More

27 kwietnia 2022

Read more

MEDIATEKA NAUKOWA odc. 24 „GEOGRAFIA HISTORYCZNA”

Written by on 27 kwietnia 2022

O badaniach łączących geografię z historią opowiada dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL z Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła Katolickiego w Polsce. Badania ośrodka zapoczątkował wybitny historyk – prof. Jerzy Kłoczowski.

Read More

26 kwietnia 2022

Read more

MEDIATEKA NAUKOWA odc. 22 BADANIA TEOLOGICZNE

Written by on 26 kwietnia 2022

Wydział Teologii rozpoczął działalność w styczniu 1919 roku i stanowi do dziś zasadniczą instytucję naukową i wychowawczą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. O badaniach nad tekstami Pisma Świętego w kontekście kulturowym opowiada ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL z Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki, członek Papieskiej Komisji Biblijnej.

Read More

26 kwietnia 2022

Read more

Mediateka Naukowa odc. 21 BADANIA LITERATURY

Written by on 26 kwietnia 2022

Zagadnienia związane z literaturą są bardzo szerokim tematem badawczym. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II realizowane są badania związane, m.in. z analizą i interpretacją tekstów, krytyką literacką, aksjologią czy literaturą religijną. O wartości literatury, szczególnie we współczesnym świecie, opowiada dr hab. Lech Giemza, prof. KUL z Instytutu Literaturoznawstwa KUL.

Read More

26 kwietnia 2022

Read more

Mediateka Naukowa odc. 20 „Glottodydaktyka”

Written by on 26 kwietnia 2022

Glottodydaktyka to nauka zajmująca się badaniem procesu nauczania i uczenia się języków obcych. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Instytucie Językoznawstwa prowadzone są badania z zakresu glottodydaktyki języka polskiego. Na KUL od lat 70 istnieje też Szkoła Języka i Kultury Polskiej, która realizuje zajęcia i przeprowadza egzaminy z języka polskiego dla obcokrajowców. O […]

Read More

14 kwietnia 2022

Read more

MEDIATEKA NAUKOWA odc. 34 „Komunikacja Kościoła w czasie pandemii”

Written by on 14 kwietnia 2022

„Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19” – to tytuł raportu opracowanego przez naukowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ma on charakter interdyscyplinarny i obejmuje szereg zagadnień, między innymi, medialne, socjologiczne czy prawne. O badaniach opowiadają: ks. dr hab. Mirosław Chmielewski z Wydziału Teologii, dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL oraz dr hab. Dariusz Wadowski […]

Read More

Load more