Search in the website:

Videos / Page 4

26 października 2021

Read more

„Oblicza służby: weterani. Współpraca cywilno-wojskowa”

Written by on 26 października 2021

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Oblicza służby: weterani. Współpraca cywilno-wojskowa”, która odbyła się w dn. 26-27 października 2021 r. Celem konferencji byławymiana myśli oraz doświadczeń naukowych i praktycznych związanych z możliwościami i wyzwaniami, które stoją przed weteranami różnych formacji wojskowych.

Read More

25 października 2021

Read more

Mediateka Naukowa odc. 14 „Badania środowiska wodnego”

Written by on 25 października 2021

W Katedrze Fizjologii Zwierząt i Toksykologii Instytutu Nauk Biologicznych realizowane są niezwykle interesujące i ważne dla naszego środowiska badania wód i ich wpływu na rośliny i zwierzęta wodne. O badaniach opowiadają dr Radosław Mencfel oraz dr Tomasz Lenard z Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

Read More

28 września 2021

Read more

Mediateka Naukowa odc. 12 „pedagogika specjalna”

Written by on 28 września 2021

Badania realizowane w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL wpisują się obszar badań aplikacyjnych, które są wykorzystywane w praktyce edukacyjnej i pedagogicznej. Realizowane są programy wsparcia dla rodziców dzieci z uszkodzeniem słuchu, poradniki dla nauczycieli czy materiały edukacyjne. O znaczeniu badań pedagogicznych i wyzwaniach naukowca opowiadają dr Aleksandra Borowicz oraz dr Renata Kołodziejczyk z Instytutu Pedagogiki Specjalnej […]

Read More

20 września 2021

Read more

Mediateka Naukowa odc. 11 „Badania Biblii”

Written by on 20 września 2021

Sekcja Nauk Biblinych KUL jest jedyną jednostką naukową w Polsce o tak szeroko zakrojonych działaniach dydaktycznych i badawczych. Członkowie sekcji prowadzą badania naukowe zarówno w kraju jak i za granicą, wydają czasopisma naukowe oraz komentarze do ksiąg biblijnych. Ważnym aspektem ich aktywności są też działania medialne i szkoleniowe dla społeczeństwa. O znaczeniu badań biblijnych opowiada […]

Read More

13 września 2021

Read more

„…sztuka jest mocą trwałą!” Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego o kulturze

Written by on 13 września 2021

W roku beatyfikacji absolwenta, a potem Wielkiego Kanclerza KUL – kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, Muzeum KUL swoją nową wystawą pragnie wpisać się w obchody tego szczególnego wydarzenia. Spośród bogatej spuścizny myśli i dokonań kardynała Stefana Wyszyńskiego na uwagę zasługuje także jego stosunek do sztuki, a zwłaszcza kultury ojczystej. Miał bowiem niezwykle otwarty, chłonny umysł […]

Read More
Mariusz Koper

12 września 2021

Read more

Mediateka Naukowa odc. 10 „Onomastyka”

Written by on 12 września 2021

Onomastyka to dział językoznawstwa, którego przedmiotem badań są nazwy własne. Dzięki badaniom językoznawców możemy dowiedzieć się o historii naszych nazwisk czy np. nazw miejscowości. W kolejnym odcinku rozmawiamy o zadaniach badacza-językoznawcy z dr. hab. Marcinem Kojderem z Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS oraz dr. hab. Mariuszem Koperem z Katedry Języka Polskiego KUL.

Read More

6 września 2021

Read more

Mediateka Naukowa odc. 9 „Elektroprocesy osadzania miedzi”

Written by on 6 września 2021

Tym razem zajrzeliśmy do Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL. Prowadzone są tam bardzo interesujące badania związane z właściwościami miedzi dla przemysłu półprzewodnikowego. Dzięki tym badaniom w przyszłości może być zwiększona wydajność laptopów lub smartfonów. O niezwykle interesujących badaniach opowiada dr Robert Mroczka z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej KUL.

Read More

20 sierpnia 2021

Read more

Mediateka Naukowa odc. 7 „Ekumenizm”

Written by on 20 sierpnia 2021

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prowadzone są badania związane z ekumenizmem. Pracownicy uczelni nie tylko realizują zadania naukowe, ale też tworzą wiele inicjatyw łączących ludzi różnych wyznań. O znaczeniu ekumenizmu w życiu naukowym, społecznym i religijnym opowiadają ks. prof. dr hab. Sławomir Pawłowski z Sekcji Ekumenizmu KUL i ks. Grzegorz Brudny z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Read More

Load more