Rozmowa z Pawłem Adamcem, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, architektem krajobrazu i artystą wizualnym. Paweł Adamiec specjalizuje się w projektowaniu przestrzeni osiedlowych oraz w kształtowaniu miejskich terenów publicznych, zajmuję się także fotografiką, charakteryzacją, kostiumografią i instalacją artystyczną.