Rozmowa z prof. Aleksandrem Bobko, filozofem, w latach 2012–2015 rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach 2015–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł doktora habilitowanego otrzymał  na podstawie pracy „Kant i Schopenhauer – między racjonalnością a nicością”.