XRozmowa z prof. Johnem Ravenem profesorem psychologii z Wielkiej Brytanii. Zasługą i wkładem prof. Johna Ravena do psychologii jako nauki jest konstrukcja, walidacja, standaryzacja oraz normalizacja w skali światowej testów psychologicznej diagnostyki inteligencji. Testy te znalazły szerokie zastosowanie w badaniach nad myśleniem systemowym dzieci, młodzieży i dorosłych na całym świecie. Okazały się m.in. przydatne w profilaktyce wypadków drogowych. Stworzył on również koncepcję nowych sił społecznych i psychologicznych, takich jak czynniki poznawcze, społeczne, uczenie się oraz potencjalność zawarta w edukacji, które mogą się istotnie przyczynić do rozwoju społeczności zrównoważonych. Przez wiele lat współpracował w zakresie naukowym i dydaktycznym z Wydziałem Nauk Społecznych KUL.