W roku beatyfikacji absolwenta, a potem Wielkiego Kanclerza KUL – kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, Muzeum KUL swoją nową wystawą pragnie wpisać się w obchody tego szczególnego wydarzenia.

Spośród bogatej spuścizny myśli i dokonań kardynała Stefana Wyszyńskiego na uwagę zasługuje także jego stosunek do sztuki, a zwłaszcza kultury ojczystej. Miał bowiem niezwykle otwarty, chłonny umysł i mimo że często podkreślał, że znawcą sztuki nie jest, to z jego pism czy homilii wyłania się obraz wielkiego admiratora wszelkich przejawów kultury. Przekazując myśli teologiczne czy duchowe, niejednokrotnie nawiązywał do dzieł wielkich mistrzów wykazując niespotykaną wrażliwość i znajomość tematu. Podkreślał doniosłą rolę znajomości kultury ojczystej w kształtowaniu się tożsamości narodu, zwłaszcza młodego pokolenia.