4 czerwca Rektor KUL ks. prof Antoni Dębiński oraz Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu Agnieszka Gąsior-Mazur podpisali umowę o wzajemnej współpracy.

Jej celem jest podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych, społecznych i kulturalnych. Specjaliści z Lubelskiego Klubu Biznesu pomogą doskonalić umiejętności
przedsiębiorcze i kompetencje miękkie uczestników projektu „Laboratorium Innowacji KUL” – nowej jednostki KUL, wspierającej kreatywność studentów, doktorantów i pracowników naukowych naszej uczelni.