Prawa człowieka to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi, są niezbywalne i nienaruszalne. O skomplikowanych kwestiach dotyczących praw człowieka w aspekcie refleksji naukowej opowiada dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL z Instytutu Nauk Socjologicznych KUL.