9 czerwca 1987 roku, w ramach III Pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Lublina odwiedzając zarazem Uniwersytet z którym był związany jako profesor ponad 20 lat. Spotkał się wówczas z przedstawicielami świata nauki oraz społecznością akademicką KUL. Zachęcamy do zapoznania się ze wspomnieniami tych wydarzeń.