„Polonica emigracyjne ze zbiorów instytucji członkowskich Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie” – to tytuł wystawy którą otwarto w Collegium Norvidianum. Ukazuje ona bezcenny dorobek polskiej emigracji niepodległościowej, w tym zdjęcia, dokumenty, i inne przedmioty związane z emigracyjnymi działaczami i wydarzeniami. Ekspozycja składa się z 28 tablic. Została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z organizacjami polonijnymi. Można ją oglądać do 27 marca.

Materiał powstał przy współpracy ze studentami dziennikarstwa z IDiZ KUL Anny Moroz (zdjęcia) oraz Olesksadra Batraka (reporter).